Hornet

Båden i Arresø ligger i Ramløse havn på plads 19
Kegnæs jolle med lille kahyt og en 9,9 HK Honda håndstyret påhængsmotor.

Husk altid at have min 20 l benzin med
Husk karburatorvæske en 1/2 dl til 20 ltr benzin.

Der kan pakeres på havnen.

Bemærk hvordan båden skal fortøjeres.

Kryds fortøjning agter. Gennem øjet fortil.  

Tanken låses ned efter brug. Havne presseningen skal monteres for, at hindre den synker.

Fiskeri

1) Lystfiskeri er tilladt med gyldigt lystfiskertegn efter reglerne for fisketegn i fiskeriloven.

2) Lystfiskeri er tilladt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, dog med de nedennævnte begrænsninger.

  1. a) Fiskeri er tilladt med kaste- og medegrej samt med liner trukket efter fartøj, hvor linelængden målt fra stangspids til agn/blink ikke overstiger 25 meter.
  2. b) Der må ikke anvendes harpun, lyster eller selvfangende redskaber af nogen art, således hverken krebse- og åleruser, åleliner, net eller lignende, dog kan sænkenet anvendes til fangst af agnfisk.
  3. c) Forfodring er ikke tilladt.
  4. d) Der må ikke anvendes fiskegrej af bly.
  5. e) Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der kun anvendes agnfisk eller rogn, der stammer fra Arresø.

3) Såfremt forholdene måtte tale derfor, kan Naturstyrelsen gøre retten til lystfiskeri betinget af en afgift.

4) Det erhvervsmæssige fiskeri er forbeholdt Naturstyrelsens fiskeriforpagter.

Sejlads 

Færdsel med kanoer, kajakker, robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft, er tilladt. Dog ikke i april og maj (gældende for lystfiskere).

Hillerød Lystfisker Forening har en motortilladelse til sejlads på søen. 

Der må højest sejles med en hastighed på 5 knob.Ind til 100 mtr fra land må der kun sejles med en hastighed svarende til 2 knob. 
I perioden 1. februar til 31. juli begge dage inkl., skal der af hensyn til fuglelivet ved færdsel på søen holdes en afstand på mindst 50 meter til kanten af rørskoven eller søbredden, som vist på kortet. 
50 meter-zonen er markeret med gule bøjer.
Vindsurfing må kun ske nord for skillelinien.
Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt på Arresø.

Udvidede bestemmelser for færdsel på Arresø. 

Obs! Husk altid at have en fuldt opladet og tændt mobiltelefon med ud