Bestyrelsen

Bestyrelsen har helt overordnet ansvaret for den daglige drift af foreningen mellem to generalforsamlinger, herunder foreningens økonomi og forpligtelser overfor medlemmer, vores både og samarbejdspartnere. 

Det er desuden bestyrelsens opgave at organisere, planlægge og eksekvere aktiviteter i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Sammen med ansvarlige i styregruppen og andre bidragene medlemmer evalueres der løbende på opgaver og aktiviteter, med henblik på at skabe de bedst mulige resultater for foreningens virke og muligheder for foreningens medlemmer. 

  1. Ved at leje og eje fiskevand, skaffe medlemmerne adgang til at udøve lystfiskeri.
  2. At virke for overholdelse af fredningstid og mindstemål for hvert enkelt fiskeart. 
  3. At søge samarbejde med andre lystfiskerforeninger, for derved at skaffe medlemmerne adgang til at drive lystfiskeri i flere fiskevande. 
  4. Gennem folkeoplysende aktivitet at opøve medlemmer og offentligheden i lystfiskeri på kyndig, forsvarlig og bæredygtig vis. 
  5. At styrke medlemmernes sammenhold gennem afholdelse af social aktivitet som konkurrencer, workshops, sammenkomster m.m.  
  6. At virke for udbredelsen af god lystfiskerkultur.