Båd 35

Vores nye POCA 475 joller er forsynet med 6 hk Yamaha benzinmotor og til dørgning også en Yamaha el-motor. 

Jollerne er endvidere udstyret med et opladeligt batteri, der sammen med opladeren er placeret bag den højre lem i bagstavnen, medlemmerne har ikke adgang til batteriet, hvorfor lemmen er forsynet med en kodelås.

Bag den anden lem som er forsynet med en hængelås til medlemsnøglen befinder sig en 12 l benzintank.

Hvis man ønsker at benytte El-motoren til dørgning, befinder disse sig i medlemsskuret og kan hentes der. (OBS Elmotorerne, beskrevet nedenfor, er desværre stjålet, og indtil vi finder en bedre tyverisikring vil der ikke blive købt nye.)

El-motoren skal monteres på en af holderne i bagstavnen og el-stikket sættes i kontakten i højre side af motorbrønden.

Årer til bådene befinder sig ligeledes i medlemsskuret og kan hentes der.

I medlemsskuret kan man også hente overdelene til de stangholdere, der er monteret på gelænderet på bådene

Når man har benyttet bådene, skal man huske at sætte el-stikket, der befinder sig på en skjult hylde under fortoften i el-standeren på kajen, så er batteriet hele tiden er opladt.

Sørup Havn

Ved Sørup Havn ligger HLF's seks både på pladserne 29 - 34.
I HLF's skur, nr. 16 findes årer, ankre, ankertov samt benzintanke til de to Honda motorer.

Obs! Husk altid at have en fuldt opladet og tændt mobiltelefon med ud

Grundlæggende viden om vores både i Sørup Havn ved Esrum Sø

 

Inden du sejler

Limbo Jollen

Poca jollen

Husk strøm til Poca jollerne