Båd 1 og 2 Frederiksborg Slotssø

Bådene ligger der hvor C Wesenberg-Lund gyden der går fra Helsingørgade rammer Slotssø-stien. Parker på den offentlige plads overfor "Gyden".
Båden fortøjres med stævn væk fra broen.
Årene ligger i kassen hvor stien ender, der skal de også lægges efter brug.
Der ligger en spand i kassen som kan bruges til at tømme bådene hvis der er meget vand i, den skal returneres efter brug.

Bemærk regler for sejlads på søen, disse skal følges

Reglerne vedr. sejlads med robåd i Slotssøen og Ll. Slotssø:

Det er fra den 15-03-2022 lovligt at sejle med lille elmotor på den ene af vores både, der skal sejles efter reglerne og ikke stærkt.

 • Efter aftale må den ene båd være forsynet med en lydløs el-motor og der må maksimum sejles med 3 knob
 • Fiskeriet må kun finde sted i Slotssøen fra Møntbroen til Bybroen og i den Lille Slotssø fra Bybroen til Rødebro jf. plan over Slotssøen nedenfor
 • Der må ikke ske landgang på Dronningeøen el. andre steder langs kanter.
 • Der må ikke sejles ind i kanalerne i ’Indelukket’.
 • Der skal holdes en afstand på minimum 25 meter til alle bygninger og bygningsdele. Undtaget er Bybroen, som man kan sejle igennem fra Slotssøen til Lille Slotssø.
 • Der må ikke fiskes fra bredderne eller beskadige beplantningen langs disse.
 • Der må ikke fiskes med magnetfiskeri.
 • Det er ikke tilladt at køre i bil i slotshaven og på slotsområdet.
 • At der ikke lægges hindringer i vejen for arbejdet til renholdelse af søerne ved planteskæring m.v., der foranstaltes i Frederiksborg Slotshave.
 • Anvisninger fra havens personale efterkommes straks.
 • Der må kun anvendes udstyr til fiskeriet som i henhold til den til enhver tid gældende lov om ferskvandsfiskeri er tilladte redskaber.
 • Oprydning af efterladenskaber i båden skal sker umiddelbart efter fiskeriet.

Obs! Husk altid at have en fuldt opladet og tændt mobiltelefon med ud